Aktualności

Fundusz Współpracy Dwustronnej - współpraca między Polską a Norwegią

Szanowni Państwo,

informujemy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie Inicjatyw dwustronnych w obszarze Zielonej Transformacji pomiędzy Polską a Norwegią w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 Polska.

Fundusz Współpracy Dwustronnej (zwany dalej „Funduszem”) został ustanowiony w celu zacieśniania współpracy oraz poprawy wzajemnej wiedzy i zrozumienia między Polską a Państwami-Darczyńcami – Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Celem niniejszego naboru jest nawiązanie współpracy między Polską a Norwegią. Wszystkie inicjatywy muszą być realizowane we współpracy dwustronnej pomiędzy podmiotami z Polski i Norwegii.

Data rozpoczęcia i zakończenia naboru: od 15.09.2022 do 15.11.2022

Obszar wsparcia: Zielona transformacja

Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania: Kwota minimalna: 50 000 €, Kwota maksymalna:  250 000 €

Źródło, więcej informacji: Konkurs na inicjatywy z zakresu Zielonej transformacji