Projekty

Obywatelstwo energetyczne i wspólnoty energetyczne na rzecz przejścia na czystą energię - EC2

O PROJEKCIE

“Poprzez badania empiryczne, analizę teoretyczną i działania współtworzące z różnymi interesariuszami, projekt będzie:

 
 
W ramach projektu opracowana zostanie jasna koncepcja obywatelstwa energetycznego i zebrane zostaną możliwe do zastosowania spostrzeżenia na temat optymalnych warunków dla jego rozwoju. Szczególny nacisk położono na rolę społeczności energetycznych oraz na to, jak ich struktura może pomóc – lub przeszkodzić – w tworzeniu obywateli energetycznych.
Zdobyta wiedza doprowadzi do opracowania polityki, narzędzi i praktyk, które będą wspierać zrównoważone, sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu społecznemu przejście do społeczeństwa niskoemisyjnego z obywatelami w centrum uwagi.”
 
 

PRODUKTY PROJEKTU

 

"Energy Citizenship as a Viable Concept: An Interdisciplinary Understanding to Unfold the Potential of Legal, Economic, and Psychological Perspectives on the Citizenship-Based Energy Transition."

W raporcie dokonano analizy roli obywateli w transformacji energetycznej obok wielu innych aktorów takich jak duże przedsiębiorstwa energetyczne, inne podmioty gospodarcze, samorządy, państwo. Konsekwencją umieszczenia obywateli w centrum transformacji energetycznej musi być zamiana regulacji prawnych, stworzenie narzędzi finansowych i systemu dostępu do informacji dla obywateli. Kluczową rolę odegrać tu może państwo. Dzięki odnawialnej energii obywatelskiej dokona się jeszcze głębsza decentralizacja produkcji energii oraz wzrośnie podmiotowość i sprawczość obywateli. Opracowany raport jest podstawą do przygotowania cyklu publikacji naukowych w europejskich specjalistycznych czasopismach. Do pobrania bezpłatnie poniżej:

 

 

 

 

Lider projektu: Zentrum für Soziale Innovation

Partnerzy: Universität Graz, Universität Lepizig, Wroclaw University of Business and Economics, RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN,, ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH, GLOBAL ECOVILLAGE NETWORK OF EUROPEEV, SM Wroclaw-Poludnie, Gmina Prusice, Comune di Scalenghe, Ture Nirvane Società Cooperativa a r.l., Arterra Bizimodu, Buurkracht Projecten B.V., GEMEENTE GRONINGEN

Kierownik merytoryczny UEWdr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE

Menedżer projektu UEW: Anna Smurzyńska

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy od 01.05.2021

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: EC² – Energy Citizenship and Energy Communities for a Clean-Energy Transition (ec2project.eu)

Możesz również zapisać się na newsletter: Newsletter – EC² (ec2project.eu)