Projekty

Wymiana doświadczenia krajów Grupy Wyszehradzkiej w zakresie unikania opodatkowania

 

 

O PROJEKCIE:

Celem projektu jest dzielenie się doświadczeniem w zakresie unikania opodatkowania w krajach należących do Grupy Wyszehradzkiej z kadrą akademicką i przedstawicielami instytucji rządowych Republiki Serbii. Badanie zjawiska unikania opodatkowania spółek pozwala ujawnić przepływy podatkowe jednostek gospodarczych, które mogą być związane z nadużyciami finansowymi lub oszustwami. Celem projektu jest dzielenie się doświadczeniem z zakresu unikania opodatkowania przez spółki w krajach Grupy Wyszehradzkiej z kadrą naukową i przedstawicielami władzy z Serbii. Partnerzy z Czech, Polski, Węgier i Serbii będą przedstawiać wyniki swoich badań wykorzystując metodykę badania opracowaną przez partnera ze Słowacji. Wszyscy partnerzy będą współtworzyć finalny produkt, czyli monografię naukową na temat unikania opodatkowania spółek w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Serbii. Artykuły opracowane w trakcie współpracy będą prezentowały kierunki zmian przepisów prawa i wpływu unikania opodatkowania spółek na politykę zrównoważonego rozwoju.

 

 

PRODUKTY PROJEKTU

Tax Avoidance, Accounting and Financial Reporting. The Perspective of the Visegrad Group Countries and Serbia

Pierwsza monografia, produkt projektu, wydana w ramach realizacji TaxA. Poszczególne rozdziały publikacji obejmują szerokie aspekty związane z przedmiotem badań, w tym między innymi: unikanie opodatkowania, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Monografię można bezpłatnie pobrać tu:

Fraud in Accounting and Taxation and Its Detection. The Practice of Central and Eastern European Countries

Pierwsza monografia, produkt projektu, wydana w ramach realizacji TaxA. W pierwszych trzech rozdziałach poruszana jest tematyka związana z różnymi sposobami wykrywania oszustw na podstawie sprawozdań finansowych spółek, oceną ryzyka podatkowego, a także wdrażania rozwiązań prawnych służących do minimalizowania unikania opodatkowania. Dwa ostatnie rozdziały poświęcone są robotyzacji i automatyzacji procesów rachunkowości w celu eliminowania nadużyć podatkowych oraz zaprezentowaniu nowych narzędzi do ujawniania oszustw podatkowych (w tym na podatku VAT). Monografię można bezpłatnie pobrać tu:

Tax avoidance, fraud detection and accounting in v4 countries

Prezentowana książka powstała przy współudziale naukowców z Polski oraz Czech, w tym także młodych naukowców ze Szkoły Doktorskiej UEW. Prezentowane w monografii zagadnienia dotyczą teoretycznych aspektów unikania opodatkowania, roli rachunkowości w wykrywaniu oszustw finansowych. Szczególnym walorem prezentowanej monografii są rozdziały o charakterze aplikacyjnym opisujące wykrywanie manipulacji w sektorze najmu oraz ukazujące skutki zmian systemu prawa podatkowego na występowanie anomalii w kształtowaniu podatku od zysków kapitałowych. Książkę można bezpłatnie pobrać tu:

 

 

 

 

EVENTS:

Seminar FINIZ 2020
The first event promoting the project TaxA took place during the FINIZ 2020 conference, on 4th December. The schedule of this event is still available here: Agenda 2020 | FINIZ – International Scientific Conference (singidunum.ac.rs). The event was held on-line. Session link: http://finiz.singidunum.ac.rs/en/join-the-online-conference/.
In accordance with it there were two sessions related to the project TaxA. The first session was related to the open discussion between theory and practice with respectable professional experts in order to present legal ways to decrease the level of tax evasion. The second session was related to the presentations and speeches of project team members based on their articles which are part of book of proceedings under the title "People in the Centre of Process Automation". You can download it here.
Seminar WRO 2021

Online Workshop WRO 2021 (11.06.2021): “Tax evasion and tax avoidance in V4 countries + Serbia. Influence of law adjustments”. At the seminar we will discuss issues related to tax avoidance and tax fraud detection. Topics also include problems in ​​accounting and financial reporting of companies, particularly during the COVID-19 pandemic.

Seminarium z tematyki unikania opodatkowania WRO2021 jest już za nami. W piątek 11 czerwca 2021 roku spotkaliśmy się z naukowcami z Czech, Serbii, Słowacji, Węgier i Polski na kolejnym już spotkaniu w ramach projektu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Organizatorem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Kierownikiem merytorycznym projektu jest dr Piotr Luty z Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W czasie prezentacji omawiane były tematy z zakresu automatyzacji i robotyzacji rachunkowości, a także zastosowania sztucznej inteligencji w wykrywaniu oszustw podatkowych. Omawialiśmy także motywy unikania opodatkowania w krajach V4. Wskazywaliśmy na możliwości manipulowania danymi finansowymi oraz badaliśmy efektywną stopę opodatkowania. Dodatkowo zajęliśmy się problemem transparentności informacji podatkowych i systemów rachunkowości. Serdecznie dziękujemy za udział w seminarium. W szczególności dziękujemy zaproszonym gościom:

Lidija Barjaktarović

Krzysztof Biernacki

Hana Bohusova

Alicja Brodzka

Dora Kerezsi

Goranka Knezević

Vilmos Lakatos

Marko Milojević

Vule Mizdraković

Pavel Semerád

Lucie Semerádová

Paweł Siarka

Veronika Solilova

Patrik Svoboda

Ivica Terzić

Gergő Tömöri

Roman Vavrek

 

Rezultatem seminarium WRO2021 będą dwie monografie, które zostaną udostępnione Państwu pod koniec 2021 roku.

Kolejne seminarium odbędzie się w Belgradzie (Serbia) w grudniu 2021. W zależności od sytuacji epidemicznej w formie stacjonarnej lub online.

 

PROGRAMME

CLICK HERE TO GET MORE INFORMATION

Seminar FINIZ 2021
The last event promoting the project TaxA will take place during the FINIZ 2021 conference, on 3rd December. 
The schedule of this event is available here: http://finiz.singidunum.ac.rs/en/agenda/ 
 
The event is going to be held on-line. 
 
In accordance with it there will be two sessions related to the project TaxA: 
 
1. 11:35 – 13:05 - Session C   session link: LINK - teams
 
2. 13:10 – 14:40 - Session C    session link: LINK - teams
 
Moderators of the pannel: Piotr Luty and Dominika Florek.
 

 

 

NUMER PROJEKTU: 22010083

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2020 – 31.05.2022 r.

LIDER PROJEKTU:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

PARTNERZY PROJEKTU:

WYDARZENIA

Planowane wydarzenia: 4.12.2020 - Seminarium FINIZ 2020 (Belgrad, Serbia), 11.06.2021 - Seminarium WRO 2021 (Wrocław, Polska) on-line, 03.12.2021 Seminarium FINIZ 2021 (Belgrad, Serbia) on-line, Dobre Praktyki Unikania Opodatkowania Spółek (monografia).

Uniwersytet Mendla w Brnie jest uniwersytetem publicznym z długą tradycją w nauczaniu i badaniach. Uniwersytet został założony w 1919 roku i dumnie nosi imię J. G. Mendel. Uniwersytet składa się z pięciu wydziałów: Nauk Rolniczych, Biznesu i Ekonomii, Leśnictwa i Technologii Drewna, Rozwoju Regionalnego i Studiów Międzynarodowych oraz Ogrodnictwa...

Czytaj więcej >>

Uniwersytet Preszowski w Preszowie należy do najbardziej renomowanych i wyróżniających się uniwersytetów na Słowacji. Uniwersytet składa się z 8 wydziałów: Wydziału Sztuki, Grecko-Katolickiego Wydziału Teologicznego, Wydziału Humanistyczno-Przyrodniczego, Wydziału Zarządzania, Wydziału Edukacji, Wydziału Teologii Ortodoksyjnej, Wydziału Sportu, Wydziału Opieki Zdrowotnej…

Czytaj więcej >>

Singidunum University to instytucja szkolnictwa wyższego, która zapewnia techniki naukowe i metody nauczania stosowane w znanych europejskich ośrodkach uniwersyteckich. Uniwersytet składa się z 6 wydziałów w Belgradzie: Wydziału Biznesu, Wydziału Turystyki i Zarządzania Hotelarstwem, Wydziału Informatyki, Wydziału Nauk Technicznych...

Czytaj więcej >>

University of Debrecen

Uniwersytet w Debreczynie ma ponad 450 lat. Jest jednym z 500 najlepszych uniwersytetów na świecie. Uniwersytet składa się z 14 wydziałów: Wydziału Ekonomii i Biznesu, Wydziału Nauk Rolniczych i Żywności oraz Zarządzania Środowiskowego, Wydziału Prawa, Wydziału Nauki i Technologii...

Czytaj więcej >>

Jest największą prywatną uczelnią w Czechach. Ambis.College zapewnia zaawansowane szkolenie zawodowe i kształcenie ustawiczne. Należy do COGNOS AG, która prowadzi uczelnie, szkoły techniczne w Niemczech, Czechach, Luksemburgu…

Czytaj więcej >>

Najstarsza i największa polska organizacja zrzeszająca przedstawicieli środowiska związanego z rachunkowością i finansami na terytorium Polski od 1907 r. Od 1989 r. SKwP jest zwykłym członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Od 1996 r. SKwP jest aktywnym członkiem Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA)…

Czytaj więcej >>

Koordynator projektu: Piotr Luty

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji z grantu Wyszehradzkiego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Budżet projektu: 28 268,00 EUR