Projekty

Biblioteka Regionalisty

Celem projektu jest ukierunkowanie czasopisma Biblioteka Regionalisty na przyjęcie światowych standardów wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście czasopisma w międzynarodowy obieg naukowy. Koncepcja rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich oraz ich wpływu na umiędzynarodowienie czasopisma obejmuje następujące działania:

01.  Zakup programu antyplagiatowego iThenticate, który współpracuje z firmą  CrossRef przydzielającą numery   cyfrowych identyfikatorów dokumentów             elektronicznych (DOI).

02. Tworzenie i modyfikacja strony internetowej czasopisma:

 • zachowanie dwujęzycznej wersji serwisów,
 • wdrożenie przeglądarki plików PDF z poziomu internetowej na bardziej przejrzystą i nowoczesną,
 • dostosowanie do systemów Linux i macOS.

03. Weryfikacja i korekta artykułów naukowych w czasopiśmie. 

04. Podniesienie poziomu merytorycznego recenzji:

 •  rozbudowa i modernizacja systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów do czasopism naukowych (SENIR) pozwoli na stworzenie części portalowej oraz modułu zapewnienia jakości procesu naboru i recenzji (Review). System Review będzie w stanie generować automatycznie dla obsługiwanego czasopisma listy zamkniętych wydań, listy publikacji udostępnianych w trybie Open Access, a także powiązania do DOI i ORCID.
 • dostosowanie procesu recenzji do standardów renomowanych czasopism,
 •  współpraca z renomowanymi recenzentami ze świata nauki,
 • dostarczenie autorom wartościowej recenzji.

05. Upowszechnianie informacji o czasopiśmie:

 •  pozycjonowanie strony internetowej,
 • zintegrowanie ze światową siecią czasopism, baz danych oraz bibliotek,
 • ewaluacja czasopisma do serwisów Clarivate Analytics (Thomson Reuters),
 • dystrybucja do wielu użytkowników na całym świecie

Okres realizacji: 15.04.2019 – 31.12.2020