Projekty

Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami partnerskimi (kraje spoza Unii Europejskiej)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus +. Jego celem jest zwiększenie międzynarodowej mobilności studentów i pracowników szkół wyższych pomiędzy krajami partnerskimi (kraje spoza Unii Europejskiej). Projekt zakłada zetknięcie studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z europejską przestrzenią edukacyjną.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.06.2018 do 30.09.2019 roku.

Wartość projektu: 81 515,00 Euro

Jednostka realizująca projekt: Centrum Współpracy Międzynarodowej, Sekcja Mobilności Międzynarodowej

Kierownik projektu: mgr Iwona Przyłęcka