Projekty

Granty na innowacje dla MŚP

Projekt Granty na innowacje dla MŚP realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Dzięki niemu przedsiębiorstwa z sektora MŚP uzyskają dofinansowanie w zakresie opracowywania innowacji.

Projekt obejmuje zakup przez przedsiębiorców usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii (element obligatoryjny) m.in.:
– opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu,
– wykonanie testów wdrożeniowych,
– wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
– prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu
– przeprowadzenie audytu technologicznego (do 5 proc. otrzymanego grantu, element nieobligatoryjny).

Pieniądze mogą być przeznaczone na innowacje produktowe, procesowe co najmniej na poziomie firm.

Dotacja przeznaczona jest dla:
mikro/małych/średnich przedsiębiorstw z siedzibą w obszarze ZIT WrOF,  z branży wpisującej się tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska.

Wartość projektu: 2 700 000,00 zł