Projekty

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia II

Szanowni Państwo,

ze względu na obecną sytuację, w celu bezpieczeństwa zdrowia publicznego jak i w celach profilaktyki przenoszenia wirusa COVID-19, zajęcia realizowane w ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia” (edycja w Białymstoku) zostają wstrzymane do odwołania. Więcej informacji wkrótce.

 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia 235 pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, kadry medycznej posiadającej w swoim zakresie obowiązków funkcje administracyjne, pracowników NFZ oraz pracowników organów założycielskich, zatrudnionych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami leczniczymi, konsultantów krajowych i wojewódzkich zatrudnionych na obszarze całego kraju, w terminie do 31.07.2021r.  Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch studiów podyplomowych (MBA w ochronie zdrowia i Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia) oraz dwóch szkoleń (HTA i Lean Healthcare Managment).

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.07.2021 r.

Lider projektu: Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o.

Partner projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wartość projektu: 1 553 334,00 zł

Menedżer projektu UEW: Anna Smurzyńska

Studia podyplomowe i szkolenia dofinansowane w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa projektu: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia II