Projekty

Trzecia Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla cudzoziemców

Celem projektu pt. Trzecia misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla cudzoziemców jest podniesienie w okresie realizacji projektu (1.05.2019 do 30.11.2021) u 216 cudzoziemców kompetencji umożliwiających ich aktywizację społeczną i zawodową, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu. Aby zrealizować powyższe zostaną zorganizowane kursy językowe, zajęcia adaptacyjno-kulturowe i komunikacyjne oraz konsultacje z doradcami z obszaru prawa i kariery i inne.

Wartość projektu: 1 509 590,40 zł

Menedżer projektu: Anna Smurzyńska