Projekty

Smart Kłodzko (SMAK)

Celem projektu jest trwała i kompleksowa transformacja Kłodzka w miasto inteligentne – wykorzystujące potencjał ludzki i technologiczny do zrównoważonego rozwoju. W rezultacie powstanie 9 kompletnych dokumentacji wdrożeniowych, które wskażą inteligentne rozwiązania odpowiadające na zdiagnozowane problemy.

Wdrożona zostanie aplikacja Eko Kłodzko (bazy danych i rozwój zasobów informacji o mieście). Udoskonali to dostęp do informacji dla mieszkańców i władz. Wprowadzony zostanie także inteligentny system zarządzania ruchem. Przyczyni się to do ograniczenia ruchu pojazdów,a tym samym do poprawy jakości powietrza. Wykonane zostaną zielone ściany w 3 lokalizacjach w centrum Kłodzka. W projekcie przewidziane są także działania edukacyjne mające na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zastosowania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu miastem. 

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.12.2021 r.

Lider projektu: Gmina Miejska Kłodzko

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Powiat Kłodzki

Menedżer projektu UEW: Anna Smurzyńska

Wartość projektu: 2 978 977,00 zł

Strona internetowa projektu: SmartCity Kłodzko