Projekty

SIS PhD Ekonomia+

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o zasięgu krajowym z uwzględnieniem komponentu międzynarodowego na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów oraz objęcie 11 doktorantów studiujących nauki ekonomiczne z elementami dwóch innych dyscyplin: informatyki lub prawa.

Efektem realizowanego projektu będzie dysertacja doktorska oraz wyposażenie doktoranta w kompetencje umożliwiające samodzielne prowadzenie badań.

W ramach projektu realizowane będą założenia interdyscyplinarności jawnej i indywidualnej. Uczestnik Projektu działając samodzielnie lub w zespole będzie prowadził badania z obszaru 2 dyscyplin, w tym z nauk ekonomicznych jako dominującej. Efektem aktywności doktoranta, przy wsparciu 2 opiekunów, będzie interdyscyplinarna rozprawa doktorska.

Program kierowany jest do osób, które ukończyły studia na przynajmniej jednym z kierunków (bądź pokrewnym): ekonomia/zarządzanie/finanse, informatyka lub prawo.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 20.02.2023

Wartość projektu: 1 434 984,00 zł

Kierownik projektu: dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof.UE