Projekty

RISE - Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego

Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego RISE jest projektem szkoleniowym dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ze stopniem doktora i doktorantów poniżej 35 roku życia.

W ramach szkoleń podniesione zostaną kompetencje dydaktyczne oraz poprawiona zostanie efektywność i atrakcyjność kształcenia studentów poprzez rozwinięcie warsztatu pracy o innowacyjne narzędzia i nowe metody prowadzenia zajęć.

Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu RISE weźmie udział w obowiązkowym programie rozwoju innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz jednym z dwóch programów do wyboru: rozwoju umiejętności prowadzenia dydaktyki w języku angielskim lub rozwoju umiejętności informatycznych, w tym przede wszystkim posługiwania się profesjonalnymi bazami danych oraz zarządzania informacją w procesie dydaktycznym.

Wartość projektu: 153 250,00 zł

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Matyja
Kontakt z CZP: Joanna Gańcza-Pawełczyk, 71 36 80 778