Projekty

Ocena usług i konkurencyjności regionów turystycznych na czesko-polskim pograniczu

Projekt obejmuje badanie jakości usług turystycznych na czesko-polskim pograniczu oraz jej wpływ na kształtowanie konkurencyjności turystycznej regionu transgranicznego jakim jest Euroregion Nysa. Prowadzone są badania terenowe oraz organizowana jest konferencja naukowa i wyjazdy studyjne. Koniec realizacji projektu zwieńczony będzie powstaniem publikacji naukowej. Wszystkie działania przeprowadzą studenci pod opieką dwóch partnerskich uczelni o charakterze ekonomicznym., tj. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Technicka univerzita v Liberci.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018-30.04.2019

Kierownik projektu: dr Piotr Gryszel