Projekty

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest wsparcie finansowe dla studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej, biorących udział w międzynarodowej mobilności w ramach programu Erasmus.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.06.2018 do 30.09.2019 roku.  

Wartość projektu: 385 714,00 zł

Jednostka realizująca projekt: Centrum Współpracy Międzynarodowej, Sekcja Mobilności Międzynarodowej

Kierownik projektu: mgr Iwona Przyłęcka