Projekty

Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu (kraje uczestniczące)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus +. Jego celem jest  zwiększenie międzynarodowej mobilności studentów i pracowników szkół wyższych pomiędzy krajami uczestniczącymi (kraje członkowskie Unii Europejskiej). Projekt zakłada zetknięcie studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z europejską przestrzenią edukacyjną.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.06.2018 do 30.09.2019 roku.

Wartość projektu: 626 510,00 Euro  

Jednostka realizująca projekt: Centrum Współpracy Międzynarodowej, Sekcja Mobilności Międzynarodowej

Kierownik projektu: mgr Iwona Przyłęcka