Projekty

Ekonometria

    Celem projektu jest wprowadzenie czasopisma Ekonometria do uznanych baz indeksacyjnych, poprzez zwiększenie widoczności publikacji.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

  • Modernizację strony internetowej;
  •  Zakup programu antyplagiatowego dla zwiększenia komfortu pracy recenzentów i autorów, podniesienia poziomu naukowego czasopisma, zapewnienia pewności przestrzegania najlepszych praktyk wydawniczych i edytorskich przez czasopismo;
  • Podniesienie jakości korekty prac w języku angielskim (korekta prac przez native speakera);
  • Zwiększenie liczby recenzentów zagranicznych dla zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności autorów i czasopisma;
  • Modernizacja oprogramowania do recenzowania, prac edycyjnych i wydawniczych (dwustopniowy system recenzji, tak by zwiększyć przejrzystość i zasadność oceny artykułów). Dodatkowo za pośrednictwem członków Rady Naukowej Redakcja czasopisma zamierza pozyskać naukowców o uznanej renomie do Rady Naukowej oraz prezentować czasopismo w trakcie znaczących w środowisku konferencji międzynarodowych.

Okres realizacji: 15.04.2019 – 31.12.2020