Projekty

Poprawa Efektywności Energetycznej Budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Celem projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrocławia – wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku wchodzącego w skład  kompleksu akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Projekt przewiduje realizację poniższych działań:

  • Opracowanie planów i projektów (budowlanego oraz wykonawczego) wraz z nadzorem budowlanym,
  • Przeprowadzenie robót budowlanych (między innymi: docieplenie ścian, stropodachów, stropu, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o.),
  • Wykonanie tablic informacyjnej oraz pamiątkowej.

Projekt zakończy się do 31.12.2020 roku.

Wartość projektu: 2 655 316,88 zł

Menedżer projektu: mgr Anna Smurzyńska

W razie dostrzeżenia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu informujemy o możliwości skorzystania z mechanizmu umożliwiającego przekazanie Instytucji Zarządzającej informacji o podejrzeniach.

W celu przekazania informacji o nieprawidłowościach należy skorzystać ze: