Projekty

Poprawa Efektywności Energetycznej Budynków C i G Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Celem projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrocławia – wykonanie głębokiej termomodernizacji budynków wchodzących w skład kompleksu  akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Projekt przewiduje realizację poniższych działań:

  • Opracowanie planów i projektów (budowlanego oraz wykonawczego) wraz z nadzorem budowlanym,
  • Przeprowadzenie robót budowlanych (między innymi: docieplenie ścian, stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., modernizacja systemy wentylacji),
  • Wykonanie tablic informacyjnych oraz pamiątkowych.

Projekt zakończy się do 31.12.2020 roku.

Wartość projektu: 3 679 698,68 zł

Menedżer projektu: mgr Anna Smurzyńska

W razie dostrzeżenia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu informujemy o możliwości skorzystania z mechanizmu umożliwiającego przekazanie Instytucji Zarządzającej informacji o podejrzeniach.

W celu przekazania informacji o nieprawidłowościach należy skorzystać ze: