Projekty

Doktorat wdrożeniowy

Program Doktorat wdrożeniowy został uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r., w celu tworzenia warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenia możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu, w ramach Programu Doktorat wdrożeniowy, środki finansowe na łączną kwotę: 8 406 515,28 zł

Doktorat wdrożeniowy I edycja: 2 945 880,00 zł

Doktorat wdrożeniowy II edycja: 2 434 320,00 zł

Doktorat wdrożeniowy III edycja:  3 026 315,28 zł

Menedżer projektu: Anna Smurzyńska