Projekty

BioInLab - Laboratorium Bioekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Celem projektu jest utworzenie laboratorium bioekonomicznego BioInLab i świadczenie proinnowacyjnych usług w zakresie opracowania nowych/udoskonalonych produktów. Dodatkowym celem jest wzmocnienie oraz współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Powyższy cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację inwestycji i jej założeń, w tym: poprawa warunków świadczenia innowacyjnych usług badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw za pomocą infrastruktury badawczo-rozwojowej,  wzrost jakości świadczonych usług za pomocą nowoczesnego sprzętu badawczego.

W ramach przyznanego dofinansowania powstanie nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratorium bioekonomiczne “BioInLab”, które będzie świadczyć usługi badawcze dla podmiotów z otoczenia gospodarczego w zakresie analiz prowadzących do opracowania nowych lub ulepszenia obecnych już na rynku produktów i technologii ich wytwarzania w obszarach: bioodpady, bioprodukty, żywność wysokiej jakości. Koncepcja BioInLab jest skierowana szczególnie do mikro, małych i średnich firm. Oferuje im możliwość korzystania z niezbędnej aparatury analitycznej, ale tylko w takim zakresie, w jakim firmy tego będą potrzebowały (oferta szyta na miarę). Umożliwi to prowadzenie badań nad innowacyjnymi produktami, począwszy od pomysłu aż po prototyp, bez konieczności angażowania znacznego kapitału własnego. Firmy będą miały zapewnioną pomoc zarówno w kwestiach technologicznych (np. weryfikacja wyników, wskazanie powodów ich uzyskania, sugestia dalszych działań) jak i aspektach prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i finansowych.

Projekt będzie realizowany w okresie 1.01.2019 do 31.12.2020 roku.

Wartość projektu: 9 751 721,03 zł

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE