Projekty

Akredytacje dla UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizuje projekty, których celem jest zrealizowanie procesu prowadzącego do uzyskania międzynarodowych i krajowych akredytacji potwierdzających profesjonalizm jednostki oraz wysoką jakość usług naukowych i dydaktycznych świadczonych przez uczelnię.