Projekty

Trzecia Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla UTW

TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapraszamy do Biura Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UE oddział we Wrocławiu w godzinach otwarcia.

Projekt pt. “Trzecia misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku” realizowany będzie w okresie 1.01.2019 – 31.12.2021 we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach inicjatywy uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z różnych form wsparcia (szkolenia, warsztaty, laboratoria, spotkania kulturalne i artystyczne) prowadzących do zmiany następujących kompetencji: kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole oraz informatycznych.

Projekt obejmuje realizowane wspólnie z podmiotem organizacjami pozarządowymi działania dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego – Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Wartość projektu: 628 313,75 zł
Kierownik projektu: dr Joanna Martusewicz
Specjalista ds. finansowych: Sylwia Olichwiruk

Wszelkie informacje dotyczące procesu REKRUTACJI prosimy kierować do Biura Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do p.Zuzanny Fiuczyńskiej.

Godziny otwarcia Biura:
poniedziałek – 13:00-18:00
wtorek – nieczynne
środa – 15:00-18:00
czwartek – 8:00-17:00
piątek – 8:00-17:00

Telefon do Fundacji: 71 368 09 11