Projekty

Trzecia Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla UTW

Szanowni Państwo,
ze względu na rekomendacje Gminy Wrocław, Wrocławskiego Centrum Seniora oraz decyzję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z dnia 2 marca 2020, podyktowane troską o bezpieczeństwo zdrowia publicznego jak i w celach profilaktyki przenoszenia wirusa COVID-19, zajęcia i warsztaty w ramach projektu “Trzecia misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku” zostają zawieszone. Informacja o wznowieniu zajęć zostanie podana wkrótce.

TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapraszamy do Biura Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UE oddział we Wrocławiu w godzinach otwarcia.

Projekt pt. “Trzecia misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku” realizowany będzie w okresie 1.01.2019 – 31.12.2021 we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach inicjatywy uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z różnych form wsparcia (szkolenia, warsztaty, laboratoria, spotkania kulturalne i artystyczne) prowadzących do zmiany następujących kompetencji: kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole oraz informatycznych.

Projekt obejmuje realizowane wspólnie z podmiotem organizacjami pozarządowymi działania dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego – Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Wartość projektu: 628 313,75 zł

Menedżer projektu: Anna Smurzyńska

Wszelkie informacje dotyczące procesu REKRUTACJI prosimy kierować do Pani Aleksandry Skórskiej pod numer telefonu: 71 36 80 855, bądź do Pani Beaty Winnickiej (Biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku UE) pod numer telefonu: 71 36 80 916