Projekty

Trzecia Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla dzieci i młodzieży

TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapraszamy do Biura Projektu w godzinach otwarcia Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu www.fundacja.ue.wroc.pl, bądź po wcześniejszym kontakcie mailowym fundacja@ue.wroc.pl.

Celem projektu jest podniesienie do końca 2021 roku kluczowych kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez osoby uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym. Zadania skierowane są do 930 uczniów szkół podstawowych i średnich, poprzez realizację działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, tj. opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych ukierunkowanych na rozwój kompetencji pozwalających na:

  • aktywizację społeczną i zawodową;
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu

Projekt  realizowany będzie w okresie 1.01.2019 – 31.12.2021 we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach inicjatywy dzieci i młodzież będą mieli możliwość skorzystania z różnych form wsparcia (szkolenia, warsztaty, laboratoria) prowadzących do zmiany następujących kompetencji: analityczne, ogólne lub zawodowe, przedsiębiorcze, informatyczne, pracy w zespole, komunikacyjne, przyjmowania odpowiedzialności, kształtowania postaw proaktywnych i kreatywnych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 1 136 318,91 zł

Kierownik projektu: dr Joanna Martusewicz

Specjalista ds. finansowych: Sylwia Olichwiruk

Wszelkie informacje dotyczące procesu REKRUTACJI prosimy kierować do Biura Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do p. Zuzanny Fiuczyńskiej.

Godziny otwarcia Biura:
poniedziałek – 13:00-18:00
wtorek – nieczynne
środa – 15:00-18:00
czwartek – 8:00-17:00
piątek – 8:00-17:00

Telefon do Fundacji: 71 368 09 11