Projekty

Trzecia Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

ze względu na Zarządzenie Rektora nr 36/2020 dotyczące zawieszenia do odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych, konsultacji oraz innych rodzajów kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, oraz Zarządzenie Rektora nr 33/2020 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania uroczystości         i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych, wszystkie zajęcia i warsztaty zostają zawieszone. Informacja o wznowieniu zajęć zostanie podana wkrótce.

TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapraszamy do rekrutacji dzieci i młodzież oraz uczestnictwa w warsztatach i zajęciach organizowanych bezpłatnie w ramach projektu. Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem mailowym: aleksandra.skorska@ue.wroc.pl

Celem projektu jest podniesienie do końca 2021 roku kluczowych kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez osoby uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym. Zadania skierowane są do 930 uczniów szkół podstawowych i średnich, poprzez realizację działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, tj. opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych ukierunkowanych na rozwój kompetencji pozwalających na:

  • aktywizację społeczną i zawodową;
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu

Projekt  realizowany będzie w okresie 1.01.2019 – 31.12.2021 we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach inicjatywy dzieci i młodzież będą mieli możliwość skorzystania z różnych form wsparcia (szkolenia, warsztaty, laboratoria) prowadzących do zmiany następujących kompetencji: analityczne, ogólne lub zawodowe, przedsiębiorcze, informatyczne, pracy w zespole, komunikacyjne, przyjmowania odpowiedzialności, kształtowania postaw proaktywnych i kreatywnych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 1 136 318,91 zł

Menedżer Projektu: Anna Smurzyńska

Wszelkie informacje dotyczące procesu REKRUTACJI prosimy kierować do Pani Aleksandry Skórskiej pod numer telefonu: 71 36 80 855