Aktualności

Odwołanie konkursu matematycznego NABÓJ

Szanowni Państwo,

na podstawie Zarządzenia NR 33/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych, Rektor podjął decyzję o odwołaniu konkursu matematycznego NABÓJ w dniu 13.03.2020, który miał odbyć się w ramach projektu “Trzeci Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla dzieci i młodzieży”.

Więcej informacji dot. konkursu znajdą Państwo na głównej stronie internetowej NABOJU.