Aktualności

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku”

Szanowni Państwo,

zapraszamy nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do wzięcia udziału w szkoleniach dedykowanych pracownikom etatowym Uczelni zatrudnionym na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i/lub dydaktycznych.

Czytaj dalej…

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”. Celem projektu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.

Czytaj dalej…

Nabór wstępnych propozycji projektów (RPO WD 2021-2027)

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wstępnych propozycji projektów w celu przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na dofinansowanie projektów dotyczących wspierania innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej przez IOB, uczelnie oraz jednostki naukowe. Czytaj dalej…

Zmiana godzin pracy biura Centrum Zarządzania Projektami

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z ryzykiem zachorowania na koronawirusa SARS-Cov-2 pracownicy Centrum Zarządzania Projektami od dnia 17.03.2020 wykonują pracę w trybie zdalnym. Biuro będzie czynne w godzinach 9:00-14:00. Zwracamy się do Państwa z prośbą o kierowanie spraw do pracowników CZP za pomocą wiadomości e-mail oraz poprzez kontakt telefoniczny.

Odwołanie konkursu matematycznego NABÓJ

Szanowni Państwo,

na podstawie Zarządzenia NR 33/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych, Rektor podjął decyzję o odwołaniu konkursu matematycznego NABÓJ w dniu 13.03.2020, który miał odbyć się w ramach projektu “Trzeci Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla dzieci i młodzieży”.

Więcej informacji dot. konkursu znajdą Państwo na głównej stronie internetowej NABOJU.

Zawieszenie zajęć w projekcie Trzecia misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Szanowni Państwo,

ze względu na rekomendacje Gminy Wrocław, Wrocławskiego Centrum Seniora oraz decyzję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z dnia 2 marca 2020, podyktowane troską o bezpieczeństwo zdrowia publicznego jak i w celach profilaktyki przenoszenia wirusa COVID-19, zajęcia i warsztaty w ramach projektu “Trzecia misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku” zostają zawieszone. Informacja o wznowieniu zajęć zostanie podana wkrótce.

Open Science i Open Access w RPK

Szanowni Państwo,

Regionalny Punkt Kontaktowy programu Horyzont 2020 organizuje spotkanie na temat otwartego dostępu, otwartych danych badawczych i polityki UE oraz MNiSW w tych zakresach.

Czytaj dalej…