Strona główna

Aktualności​

Wybór partnera projektu

W drodze otwartego konkursu na partnera projektu w ramach konkursu POWER Uczelnia dostępna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wybrał do formalnej współpracy Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia “Twoje nowe możliwości”.

Nowy konkurs DIALOG

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs DIALOG. Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Czytaj dalej…

Nowy konkurs NAWA – Welcome to Poland

Informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs Welcome to Poland dotyczący realizacji działań mających na celu wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

Czytaj dalej…

Dlaczego Centrum Zarządzania Projektami?

Pozyskane środki i wnioski w ocenie

W latach 2016 – 2018 uzyskano dofinansowanie na realizację 20 projektów o wartości 46 mln. 100% złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie

Praca nad wnioskami

 Obecnie w ocenie znajduje się 15 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 53 mln

Obsługa finansowa projektów

Dzięki koncentracji obsługi finansowej w jednym dziale w sposób ciągły i skuteczny budowana jest baza wiedzy na temat realizacji projektów

KOMP

Centrum Zarządzania Projektami  wspiera administracyjnie Komisję Opiniującą i Monitorującą Projekty

INNOLAB

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Laboratorium innowacyjnych kompetencji dydaktycznych INNOLAB - program doskonalenia kompetencji pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

PORTAL

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

PORTAL – zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

RISE

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego – RISE

Więcej

SIS

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

SIS PhD Ekonomia+

Więcej

SnS2 FIR

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŻE NA START II - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

SnS2 MSG

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŻE NA START II – program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów i studentek kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

SnS2 ZIF

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów Wydziału Zarządzanie, Informatyki i Finansów

Więcej

SnS2 ZIP

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŻE NA START II - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

Działania Centrum Zarządzania Projektami

  • Obsługa finansowa projektów
  • Prowadzenie Centralnego Rejestru Projektów i monitoring projektów
  • Administracyjna obsługa Komisji Opiniującej i Monitorującej Projekty
  • Współpraca z jednostkami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach przygotowywania wniosków o dofinansowanie
  • Aktualizacja uczelnianych procedur związanych z opracowywaniem wniosków i realizacją projektów
  • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów (za wyjątkiem programów NCN)

Zarządzenia dotyczące realizacji projektów​

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej i Monitorującej Projekty

KOMUNIKAT NR 2/2018 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2018 r. w sprawie procedury zgłoszenia projektu i dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadań przez Komisję Opiniującą i Monitorującą Projekty

ZARZĄDZENIE NR 105/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie wysokości narzutów kosztów pośrednich dla działalności badawczej oraz projektów i zmiany Zasad (Polityki) Rachunkowości.

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu rekrutacji do projektu „Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego” (w skrócie RISE) nr POWR.03.04.00-00-D023/17

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  2 września 2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.

ZARZĄDZENIE NR 64/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do rozliczania w projektach “Staże na start”.

ZARZĄDZENIE NR 97/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany  Zarządzenia Rektora nr 88/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie tworzenia planów umów zlecenia i umów o dzieło oraz sporządzania umów.