Strona główna

Aktualności​

Dlaczego Centrum Zarządzania Projektami?

Pozyskane środki i wnioski w ocenie

W latach 2016 – 2018 uzyskano dofinansowanie na realizację 20 projektów o wartości 46 mln. 100% złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie

Praca nad wnioskami

 Obecnie w ocenie znajduje się 15 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 53 mln

Obsługa finansowa projektów

Dzięki koncentracji obsługi finansowej w jednym dziale w sposób ciągły i skuteczny budowana jest baza wiedzy na temat realizacji projektów

KOMP

Centrum Zarządzania Projektami  wspiera administracyjnie Komisję Opiniującą i Monitorującą Projekty

INNOLAB

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Laboratorium innowacyjnych kompetencji dydaktycznych INNOLAB - program doskonalenia kompetencji pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

PORTAL

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

PORTAL – zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

RISE

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego – RISE

Więcej

SIS

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

SIS PhD Ekonomia+

Więcej

SnS2 FIR

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŻE NA START II - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

SnS2 MSG

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŻE NA START II – program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów i studentek kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

SnS2 ZIF

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów Wydziału Zarządzanie, Informatyki i Finansów

Więcej

SnS2 ZIP

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŻE NA START II - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

Zadania Centrum Zarządzania Projektami

  • Obsługa finansowa projektów
  • Prowadzenie Centralnego Rejestru Projektów i monitoring projektów
  • Administracyjna obsługa Komisji Opiniującej i Monitorującej Projekty
  • Współpraca z jednostkami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach przygotowywania wniosków o dofinansowanie
  • Aktualizacja uczelnianych procedur związanych z opracowywaniem wniosków i realizacją projektów
  • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów (za wyjątkiem programów NCN)

Zarządzenia dotyczące realizacji projektów​

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej i Monitorującej Projekty

KOMUNIKAT NR 2/2018 Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2018 r. w sprawie procedury zgłoszenia projektu i dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadań przez Komisję Opiniującą i Monitorującą Projekty

ZARZĄDZENIE NR 105/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie wysokości narzutów kosztów pośrednich dla działalności badawczej oraz projektów i zmiany Zasad (Polityki) Rachunkowości.

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu rekrutacji do projektu „Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego” (w skrócie RISE) nr POWR.03.04.00-00-D023/17

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  2 września 2016 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni.

ZARZĄDZENIE NR 64/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do rozliczania w projektach “Staże na start”.

ZARZĄDZENIE NR 97/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany  Zarządzenia Rektora nr 88/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie tworzenia planów umów zlecenia i umów o dzieło oraz sporządzania umów.